HỎI – ĐÁP

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách: “Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”. Cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi và đáp, sử dụng cho việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ban biên soạn mong rằng các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước sử dụng có hiệu quả cuốn sách này, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào thực tiễn.

Chỉ đạo biên soạn:
BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Ban biên soạn:
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

TẢI XUỐNG