PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trong không khí náo nức toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, chuẩn bị đón năm mới 2018, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022 – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của tuổi trẻ và đất nước. Trước hết, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất………..

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ

TẢI XUỐNG

DIỄN VĂN KHAI MẠC

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI – sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới…..

TOÀN VĂN DIỄN VĂN KHAI MẠC

TẢI XUỐNG

DIỄN VĂN BẾ MẠC

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Sau 3 ngày rưỡi làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI gồm 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra……….

TOÀN VĂN DIỄN BĂN BẾ MẠC

TẢI XUỐNG