* Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia sẽ phải trả lời 20 câu hỏi về các nội dung:

+ Công tác tổ chức Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI

+ Kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X

+ Các chỉ tiêu, đề án trọng tâm, phương hướng giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XI, các thông tin về Điều lệ Đoàn,..

* Thời gian trả lời: tối đa 5 phút.

 

VÀO THI TRẮC NGHIỆM