Về chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các thông tin về tổ chức và các đơn vị thực hiện những chương trình phát triển cộng đồng, trợ giúp phát triển các mảng giáo dục và tìm kiếm việc làm cho cộng đồng. Với chúng tôi, mục tiêu phát triển chung cho cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn cung cấp những thông tin kịp thời và đầy đủ nhất đến độc giả về các chương trình của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình

Chúng tôi cập nhật liên tục các thông tin về những cá nhân, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng, những chương trình hỗ trợ giáo dục và việc làm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp kết nối và tạo điều kiện cho những người có mong muốn phát triển cộng đồng cùng chung tay thực hiện kế hoạch. Việc phát triển cộng đồng là mong muốn và sứ mệnh chung của toàn xã hội. Với phương châm đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết sực để xây dựng nhiều chương trình, liên hệ với nhiều tổ chức, đoàn thể để cùng thực hiện các kế hoạch hành động, cải thiện chất lượng giáo dục, hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Kết nối, tổ chức triển khai các các chương trình phát triển cộng đồng

Với mong muốn hợp tác với nhiều đơn vị cùng xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng,  chúng tôi luôn duy trì các mối liên hệ, kết nối tới các cá nhân, tổ chức để thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, tạo cơ hội cho nhiều người cùng tham gia và ủng hộ các chương trình giúp thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các trường hợp, khu vực cần sự giúp đỡ của cộng đồng để tổ chức các chương trình hỗ trợ, thúc đấy sự phát triển chung của khu vực và toàn xã hội.