Khó khăn trong việc phát triển cộng đồng tại Việt Nam

Trải qua những thời kỳ lịch sử khó khăn, có thể nói, nền kinh tế Việt Nam đang cố gắng hết sức để phục hồi và phát triển sau nhiều biến động. Các tổ chức, đoàn thể trong nước và quốc tế đã và đang nỗ lực hết sức cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng các kế hoạch nâng cao đời sống xã hội, đặc biệt là tập trung vào cộng đồng nông thôn và người dân tộc thiểu số để cải thiện đời sống người dân. Mặc dù vậy, việc xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống cho người dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn về mặt chủ quan cũng như khách quan.

Hậu quả từ chiến tranh và cấm vận

Việt Nam chính thức giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1975. Kể từ đó đến nay, dù có nhiều sự phát triển đáng kể song không thể phủ nhận rằng đất nước gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả để lại từ chiến tranh như hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu, ảnh hưởng của hóa chất, vũ khí còn sót lại… Đi kèm với đó là các chính sách cấm vận từ một số quốc gia trên thế giới. Có thể nói, đây là những khó khăn khách quan mà Việt Nam phải vượt qua để thực hiện các kế hoạch hành động của mình.

Đời sống người dân còn nghèo nàn, lạc hậu

Yếu tố giáo dục là một trong những vấn đề to lớn mà không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới phải đối mặt trong quá trình phát triển cộng đồng. Có thể nói, ảnh hưởng của mức độ dân trí đến sự phát triển của cộng đồng là hết sức to lớn. Chính vì vậy, các chương trình phát triển cộng đồng của Việt Nam đôi khi gặp nhiều khó khăn do chính nhận thức của người dân về quá trình xây dựng cộng đồng. Để giải quyết vấn đề này, không còn cách nào khác, Chính phủ và các tổ chức cần thực hiện các kế hoạch giúp nâng cao dân trí, tăng cường nhận thức của người dân để từ đó dễ dàng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *